Kontaktní

Družstevní řeznictví Ředhošť – Petra Šprincová

(dříve Rodinný statek Pochvalov)

 

Zapsáno v evidenci živnostenského úřadu Rakovník

Č.j.: ŽÚ/1637/2015/4    

Sp.značka:  ŽÚ/1637/2015

 

 

Registrační číslo pro prodej masa, bourání, porcování, výrobu a prodej masných výrobků, schválené Statní veterinární správou CZ 21725.

 

Provozovna Ředhošť 38, 411 20

 

Bankovní spojení: č.ú. : 271659632/0300